V Sloveniji bo v prihodnosti mogoč boljši nadzor nad vodami

VodaEvropska komisija je v preteklih dneh Službi vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sporočila, da je izdala odločbo za projekt Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Navedeni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Njegova vrednost je enaka 32,9 milijona evrov, delno pa bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 27,7 milijona evrov.

Glavni namen projekta je izboljšanje varnosti države pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo ter boljše možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti. Močno se bo izboljšalo tudi poznavanje, spremljanje in ocenjevanje vodnega okolja v Sloveniji. Boljše in zanesljivejše bodo tudi hidrološke in meteorološke napovedi, ki bo dolgoročno pomenile celovitejšo zaščito in ohranjanje vodnih virov zaradi natančnejših napovedi izrednih hidroloških razmer. V okviru projekta bodo tako na novo postavljena oziroma nadgrajena različna merilna mesta. 145 merilnih mest bo namenjenih spremljanju stanja površinskih voda, 46 merilnih mest bo služilo spremljanju kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda, 90 pa bo meteoroloških postaj. V okviru projekta bodo izvedene še nekatere druge investicije, med katerimi bodo na primer kupljeni prostori ta Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo ter posodobitev računalniškega centra in IT infrastrukture.

Vir: Evropska komisija; openphoto.net