Večja učinkovitost pri prijavljanju izlitij nevarnih snovi v morje

Veleposlanik JarcOd 26. do 30. aprila je na sedežu Mednarodne pomorske organizacije potekala Mednarodna konferenca za revizijo Konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v povezavi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (krajše Konvencija HSN).

Konvencija, ki je bila oblikovana v letu 1996, predvideva odškodnino in režim odgovornosti za nezgode (povezane s katerokoli snovjo, razen nafte), ki lahko v primeru izlitja oziroma prenosa v morsko okolje škodujejo živim virom in morskemu življenju ali na splošno ovirajo uporabo morja. Ker konfencija še ni stopila v veljavo, je Mednarodna pomorska konvencija oblikovala protokol, v katerem so zapisane pravne rešitve težav, ki so preprečevale ratifikacijo konvencije. Težave so večinoma povezane z obveznostmi držav pri javljanju sprejema nevarnih snovi. Med podpisnicami protokola je tudi Slovenija.

Slovenija, katere delegacijo je vodil veleposlanik Iztok Jarc, je bila na plenarnem zasedanju izvoljena kot podpredsednica konference. Vse to kaže na ugled države v mednarodnem okolju.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve