Začenja se Okolju prijazna občina 2010

Te dni so občine na svoje elektronske naslove prejele anketo našega društva Planet Zemlja, s katero želimo vpogledati v stanje na področju ekologije v lokalnih okoljih. Anketo smo sestavili z namenom zaznave težav in priložnosti. Občutek namreč je, da je prvih vse več, druge pa ne najdejo prostora, da bi se pokazale izven meja svojega neposrednega okolja. Z ugotovitvami bomo seznanili tako zainteresirano kot tudi splošno javnost.