Znižanje emisij toplogrednih plinov v letu 2009 za 11,6%

Evropska komisija je objavila podatek, da so se po podatkih registrov emisij držav članic Evropske Unije (EU) emisije toplogrednih plinov iz podjetij držav članic, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami, v letu 2009 zmanjšale glede na leto 2008. Emisije so bile nižje za 11,6%. Slovenija je uspela svoje emisije v letu 2009 znižati za približno 0,8 milijona ton ekvivalenta CO2 v primerjavi z letom 2008.

Po mnenju Evropske komisije je znižanje emisij mogoče pripisati manjši gospodarski dejavnosti, ki je posledica recesije. Razlog za nižje vrednosti emisij pa so tudi nizke cene plina v letu 2009. Zaradi tega je bilo več energije proizvedene s pomočjo plina kot pa z uporabo emisijsko bolj obremenjujočega premoga.

Komisarka za okolje Connie Hedegaard je povedala, da znižanje emisij zaradi recesije ni presenečenje. Dodala je, da na žalost evropska podjetja zaradi slabšega položaja niso toliko investirala v inovacije, kot je bilo to predvideno. To lahko pomeni grožnjo za poslovanje podjetij v prihodnosti in njihovo konkurenčnost na mednarodnih trgih.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji