Bomo v Evropi imeli energetsko skupnost?

V Bruslju poteka zasedanje, poimenovano Naproti evropski energetski skupnosti za 21. stoletje, ki ga organizirata Evropski in španski parlament. Glavni elementi novega predloga, ki bi sestavljali to skupnost so povezanost nacionalnih energetskih mrež, vzpostavitev skupnega energijskega funda za raziskave na področju alternativnih virov energije ter sestava skupin za nakup olja in plinov od tujih ponudnikov.

Ob začetku je Jerzy Buzek, predsednik evropskega parlamenta, izrazil svojo podporo kreaciji nove evropske skupnosti, s polno delujočim enotnim trgom energije, pri katerem bi uporabljali integrirana omrežja. Dodal je še, da je potrebno implementirati obstoječo zakonodajo ter hkrati pozval za politično podporo nacionalnih parlamentov in vlad.

Po uradnem začetku je več kot 250 udeležencev govorilo o izpostavljenih težavah, ki zadevajo varnost preskrbe z energijo, vzpostavitev enotnega trga ter nove obnovljive vire energije. Svoje ugotovitve bodo v poročilih predstavili v prihodnjih dneh.

Vir: Evropski parlament, Foto: openphoto.net