Dan Donave

Danes je dan Donave, ob katerem je 81 milijonov ljudi, ki živijo v “donavskih državah” povabljenih k aktivnostim, ki povečujejo zavest o dobrem stanju voda. Letošnji dan poteka pod sloganom “Get active for the rivers!“, s katerim želijo spodbuditi trud ljudi za ohranjanje voda ter habitatov v in ob vodi.

Slovenija ravno letos predseduje Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave, ki tudi sicer pripravlja različne načrte in politike, povezane z Donavo. Naše ministrstvo za okolje in prostor pa je ob tem dnevu pripravilo tudi dva natečaja in sicer Postani donavski umetnik ter Vodni detektiv, v katerih je sodelovalo preko 1300 učencev iz Slovenije. Gre za načine, s katerimi že kar nekaj časa uspešno ozaveščajo učence in tudi njihove starše.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor