Spremljajte podnebni posvet

Jutri od 15. ure naprej si lahko preko te spletne povezave ogledate video prenos 2. podnebnega posveta o Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije v obdobju 2010-2020.

Vzporedno s samim video prenosom boste lahko sodelovali tudi v spletni delavnici, ki bo tokrat potekala v povezavi z naslednjimi vprašanji:

   • Ali so sprejeti cilji za OVE zadostni v luči znanstvenih spoznanj o dinamiki podnebnih sprememb?
   • Katere so ključne ovire pri doseganju ciljev povečevanja deleža obnovljivih virov v energetski mešanici?
   • Ali Akcijski načrt za obnovljive vire energije vsebuje potrebne mehanizme za doseganje želenih ciljev?
   • Kako bi še lahko spodbudili rabo OVE?

Ves čas pa lahko tudi sodelujete v spletnem forumu na spletni strani Slovenija znižuje CO2, kjer lahko izrazite svoje mnenje o obravnavani tematiki.

Vir: slovenija-co2.si