Energija v prihodnosti

V začetku junija je v Bruslju potekalo dvodnevno parlamentarno srečanje, na katerem je sodelovalo več kot 250 poslancev nacionalnih in Evropskega parlamenta. Sestale so se tri delovne skupine, ki so govorile o energetski varnosti, skupnem trgu z energijo ter o novih, obnovljivih virih energije.

O nekaj dogovorih s srečanja smo že poročali, danes pa povzemamo ključne ugotovitve, do katerih so delovne skupine prišle.

Skupina, ki je govorila o energetski varnosti, je bila enotna, da je potrebno doseči široko politično podporo, ter oblikovati finančni mehanizem, s katerim bi se spobudilo naložbe v energetsko infrastrukturo.

Na področju skpnega trga z energijo, so bili mnenja, da so popolnoma povezana energetska omrežja držav članic nujen predpogoj za enotni trg, ki bi pomagal do znižanja cen energije. Z večjo učinkovitostjo pa bi se tudi povečala konkurenčnost energetskega sektorja. Skupina je tudi pozvala k okrepitvi sodelovanja med državami članicami, kar bi omogočilo hitrejši razvoj čistejših tehnologij.

Zadnja izmed skupin je govorila o obnovljivih virih energije – ugotovili so, da mora ta tematika postati prednostna naloga prihodnje energetske politike, pri čemer je potrebno ohraniti konkurenčnost energetskih podjetij.

Za zaključek je španski minister za energetiko Pedro Luis Marín Uribe dejal, da bi energetska skupnost lahko veliko pomenila za evropsko gospodarstvo, vendar le, če bo temeljila na treh ključnih stebrih – konkurenčnosti, zanesljivosti oskrbe in trajnosti.

Vir: Evropski parlament, Foto: openphoto.net