EU uspešno zmanjšuje emisije

Evropska agencija za okolje je sporočila spodbudne rezultate na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v EU. Zadnji popis namreč kaže, da so se emisije v prvem letu prvega ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola – v letu 2008 – precej zmanjšale. Sicer pa gre že za peto zaporedno leto zmanjševanja.

Ob tem je komisarka za podnebne spremembe, Connie Hedegaard, dejala, da ta precejšnja zmanjšanja emisij, ki so bila dosežena v zadnjih petih letih, kažejo pomembnost zavezujočih ciljev. Ker pa je leto 2008 bilo šele prvo izmed let, ki jih dogovor obsega, je pomembno, da se članice še naprej trudijo za izpolnitev ciljev, postavljenih za obdobje 2008-2012.

Čeprav kjotski protokol ne vsebuje emisijskih ciljev držav, ki so se EU-15 pridružile kasneje, imajo le-te individualne kjotske zaveze, preko katerih morajo svoje emisije zmanjšati za 6 oziroma 8 % pod raven izhodiščnega leta. Omenjene zaveze ne zadevajo le Cipra in Malte, ki ta trenutek še nimata cilja zmanjšanja.

Vir: Evropska komisija