Minister na obisku pri varuhinji

Včeraj sta se na spoznavnem delovnem srečanju sestala varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik in minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić. Na srečanju sta s svojima ekipama sodelavcev odprla različne debate.

Tako so spregovorili o inšpekcijskih postopkih, postopkih izdaje integralnih okoljskih dovoljenj, dostopu do okoljskih podatkov, zakonski ureditvi na področju emisijskih monitoringov, prostorskem informacijskem sistemu, okoljskih škodah, vodnih zemljiščih ter izdajah vodnih dovoljenj, izvajanju dimnikarskih storitev, problematiki stanovanjske zakonodaje in koordinaciji dela znotraj različnih organov Ministrstva za okolje in prostor.

Zgoraj izpostavljene tematike so tiste, za katere je varuhinja tudi prepričana, da predstavljajo največji problem oziroma izziv pri delu ministrstva, zaradi česar je nanje ministra in njegove sodelavce tudi opozorila.

Po srečanju je varuhinja še povedala, da razume prostorski in kadrovski izziv, ki je doletel ministrstvo. Dejala je tudi, da verjame, da je bil včerajšnji sestanek nekakšna prelomnica v načinu sodelovanja, tako bodo,v kolikor se bodo pričakovanja uresničila, dobro sodelovali v prihodnje.

Minister je po koncu dejal, da so krtike pozitivna stvar, saj predstavljajo nekakšno ogledalo dela, da se lahko v prihodnje stvari bolje opravljajo. Povedal je še, da so njuni pogledi zelo podobni, ter da ga veseli, da varuhinja razume problematiko, ki zadeva samo ministrstvo.

Vir: Spletna stran varuhinje