Oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo

V Lenartu se je v sredo s podpisom pogodb z izvajalci ter nadzorom projekta Celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo uradno pričel projekt, ki bo 12 občin s področja Slovenskih goric vključil v sodoben sistem ustrezne infrastrukture.

Problemov s pitno vodo je na tem območju namreč veliko, saj je infrastruktura zelo zastarela, tako ni primerna za pretoke, prav tako pa ne izpolnjuje zahtev nacionalnega programa varstva okolja.

Projekt je vreden 18,5 milijonov evrov, sofinanciran (60%) bo s strani evropskega Kohezijskega sklada, namenjen pa bo reševanju problemov tamkajšnjih prebivalcev v zvezi s pitno vodo. Realiziran naj bi bil do leta 2013.

Vključene so naslednje občine: Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Gornja Radgona, Kungota, Maribor, Pesnic, Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica v Slovenskih goricah in Šentilj.