Kakovost kopalnih voda se zvišuje

morje-tEvropska komisija in Evropska agencija za okolje sta pripravili poročilo o kakovosti kopalnih voda v EU. Glede na to, da je čistost kopalne vode pomembna za turizem, rastlinstvo, živalstvo ter mnoge druge stvari, je pomembno, da se le-to nadzoruje. Tako v EU vsako leto izvedejo raziskavo, ki pokaže, kakšna je kakovost voda.

Letošnje poročilo kaže, da je 96 % obalnih kopalnih območij ter 90 % rečnih in jezerskih kopalnih voda v letu 2009 izpolnjevalo minimalne standarde. Primerjava podatkov za leto 2009 in za leto 1990 kaže, da se je kakovost izboljšala in sicer iz 80 % leta 1990 na 96 % v letu 2009. Celinske vode pa so pri tem zabeležile še večji porast v kakovosti, saj se je iz 52 % dvignilo kar na 90 %.

Komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem dejal, da se je kakovost voda v zadnjih tridesetih letih zares zelo izboljšala, a delo s tem ni zaključeno. Pomembno je, da se še naprej prizadeva za izboljševanje kakovosti. K temu je Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, dodala, da bo za nadaljnje izboljšanje kakovosti potrebno sodelovanje državljanov, ki jih je treba osvestiti ter pozvati k sodelovanju (npr. k izražanju mnenj in podobno).

Vir: Evropska komisija