Problematika ravnanja z odpadno embalažo

EmbalažaDanes popoldne bo v Državnem zboru potekala 9. nujna seja Odbora za okolje in prostor. Glavna tema seje bo razprava o problematiki ravnanja z odpadno embalažo. Poleg tega pa bo predstavljen tudi predlog sklepa v zvezi z odzivom Vlade na načrte o izgradnji terminalov za utekočinjeni zemeljski plin v Tržaškem zalivu in v njegovem obalnem območju.

Ker bo glavnino pogovorov predstavljalo ravnanje z odpadno embalažo, so na sejo Odbora za okolje in prostor povabljeni subjekti iz različnih področij, ki so s temo tako ali drugače močno povezani. Med povabljeni so na primer poslanec dr. Luka Juri, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije ter podjetja, kot sta Interseroh, d.o.o. ter Surovina, d.d.

Glavni razlog za sklic nujne seje Odbora za okolje in prostor je dejstvo, da je trenutni sistem obdavčitve embalaže neučinkovit, saj ne spodbuja reciklaže oziroma njene zmanjšane proizvodnje. Trenutna obdavčitev embalaže je omembe vredna le v primeru PVC embalaže, medtem ko je za druge vrste embalaže le simbolična. Zato je smiselno, da se obdavčitev poveča tako, da to proizvajalcem ne bi škodilo, hkrati pa bi celotno skupnost spodbudilo k bolj racionalnemu in okolju prijaznemu ravnanju z embalažo.

Vir: Državni zbor; Foto: Nino Barbieri, Wikipedia