Slovenija ena izmed držav, ki ogrožajo prihodnje stanje voda

Slovenija je danes dobila opomin od Evropske komisije, zaradi tega, ker ni predložila svojih načrtov upravljanja evropskih povodij, kar pa sicer zahteva zakonodaja EU o vodah. Načrti bi morali po Okvirni direktivi o vodah biti sprejeti do 22. decembra 2009, saj so bistveni za doseganje cilja EU in sicer »dobrega stanja« evropskih voda do leta 2015.

Poleg Slovenije je opomin dobilo še 11 držav članic, ob čemer je evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, dejal, da ga veseli odziv večine držav članic, hkrati pa opominja tiste države, ki načrta še niso predložile, da to storijo čim prej. Članice, katerim je bil danes poslan opomin, imajo za odgovor časa dva meseca.

Države se morajo pri pripravi svojih načrtov posvetovati z javnostjo ter drugimi zainteresiranimi stranmi, nato morajo osnutke načrtov objaviti ter dati na voljo 6 mesecev za morebitne pripombe. Ta postopek je torej zahteval, da države članice s postopki začno najkasneje decembra 2008. Pri tem je zaskrbljujoče predvsem to, da nekatere države s posvetovanji sploh še niso začele.

Ker gre za pomembno temo, ki je ključna za doseganje ciljev vodne direktive, to pomeni negativen vpliv na celotno izvajanje direktive in posredno torej tudi na izboljšanje vodnega okolja.

Vir: Evropska komisija, Foto: openphoto.net