Trajnostna uporaba biogoriv

Foto: Flickr (MarsW), CC Evropska komisija se je odločila vzpostaviti sistem certificiranja trajnostnih biogoriv. Tako je sklenila, da industrijo, javne organe in nevladne organizacije držav članic spodbudi k uvedbi shem za certificiranje vseh vrst biogoriv, vključno s tistimi, ki jih EU uvaža.

Sistem naj bi okrepil izpolnjevanje zahtev EU, po katerih naj bi tudi biogoriva veliko prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Biogoriva pa ne smejo biti pridelana iz gozdov, močvirij in naravnih zaščitenih območij. Nova pravila, ki zadevajo biogoriva, so del smernic o izvajanju Direktive o obnovljivih virih energije, ki gre v veljavo decembra letos.

Ob teh novih pravilih je komisar za energetiko, Günther Oettinger, dejal, da bodo v prihajajočih letih biogoriva glavna alternativna dizelskemu gorivu, zaradi česar je potrebno zagotoviti, da bodo tista biogoriva, ki jih bomo uporabljali, trajnostna.

Pri tem bo vzpostavljen sistem certificiranja izredno strog, saj bo potrebno izpolnjevati stroge okoljske kriterije. Ker pa bo veljal tudi za uvoz, bo imel pozitiven učinek tudi na preostali svet.

Vir: Evropska komisija, Foto: Flickr (MarsW), CC