Uporaba virov mora biti veliko bolj učinkovita

Evropska komisija je včeraj objavila poročilo, v katerem opozarja, da morajo velike gospodarske sile korenito spremeniti svoj način uporabe omejenih virov. V poročilu so proizvode, materiale ter same gospodarske dejavnosti razvrstili glede na svoje učinke na okolje in vire. Mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov v poročilu tako ugotavlja, da morajo zakonodajalci in oblikovalci politik, če želijo najti optimum za blaginjo Zemlje, preko davkov ter različnih spodbud dati zagon okolju prijaznejšim kmetijskim praksam ter zmanjšati porabo fosilnih goriv.

Ob tem je komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, dejal, da poročilo jasno kaže na nujnost premika na gospodarstvo, ki bo z vidika uporabe virov veliko bolj učinkovito. Dodal je še, da je eden najučinkovitejših ter najuspešnejših pristopov ta, da se preko davkov spremeni cenovne signale.

Kot je dejala Angela Cropper, namestnica izvršnega direktorja programa Združenih narodov za okolje, se da doseči tako trajnostno gospodarsko rast kot tudi okoljsko blaginjo. Najprej pa moramo pospešiti prizadevanja, ki imajo pomemben vpliv na ekosisteme – pomembno je, da se ljudem ponovno da nasvete, po katerih naj omejijo uživanje mesa, ugašajo luči, izolirajo svoje domove, se čim manj vozijo z avtomobili in podobno.

V poročilu so kot tisti procesi, proizvodi in materiali, ki najbolj obremenjujejo okolje po svetu, izpostavljeni kmetijski proizvodi, zlasti živalski, saj so ravno živali tiste, ki se prehranjujejo z več kot polovico svetovnih prehrambenih poljščin. Poleg tega so izpostavljeni tudi porabniki fosilnih goriv ter materiali kot so plastika, železo, jeklo in aluminij, ki imajo največji učinek zaradi svojega življenjskega cikla.

Tako je forum med tistimi pritiski na okolje, ki jih je potrebno nujno zmanjšati, izpostavil sledeče: podnebne spremembe, spremembe življenjskega prostora, onesnaženje z dušikom in fosforjem, prekomeren ribolov, prekomerno izkoriščanje gozdov in drugih virov, invazivne vrste, ogroženost pitne vode in slabe sanitarno-higienske razmere, zgorevanje trdih goriv v gospodinjstvih, izpostavljenost svincu, onesnaženost zraka v mestih ter izpostavljenost trdnim delcem na delovnem mestu.

Vir: Evropska komisija