V novem EUekspresu o biotski raznovrstnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji bo v sredo, 23. junija, izdalo 3. številko spletnega časopisa EUekspres. Časopis bo v tiskani obliki štel 35.000 izvodov, tokrat pa pozornost namenja mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti, evropskemu omrežju posebnih varstvenih območij Natura 2000 in drugim projektom, ki podpirajo in ohranjajo biotsko raznovrstnost.

V tokratni številki bo kot osrednji gost izpostavljen evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, ki v EUekspresu predstavlja svoj pogled na pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti, Naturo 2000 ter udejanjanje evropske okoljske zakonodaje. V kolikor ne boste dobili svojega tiskanega izvoda, si lahko časopis ogledate na spletni strani http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm.

Foto: Evropska komisija