V Sredozemlju je potrebno obrniti trend netrajnostnih ribolovnih praks

RibarjenjeEvropska Unija je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da trajnostnih ribolovnih praks v Sredozemlju ni mogoče preložiti. Ugotovljeno je namreč bilo, da je pri več kot 54% rib, analiziranih s strani znanstvenikov, dovoljen obseg ribovola presežen.

Zaradi tega je Evropska Unija že v letu 2006 sprejela Uredbo o Sredozemskem morju. Njen cilj je bil izboljšati občutljivo morsko okolje, s čimer bi se le-to zaščitilo, staleži rib pa bi se obnovili do primernih stopenj. Zaradi doseganja večje učinkovitosti pri sprejemanju Uredbe s strani držav članic, ki ležijo ob Sredozemskem morju, je bilo določeno triletno obdobje za pripravo na izvajanje uredbe. Vendar članice do danes v večini niso sprejele vseh ukrepov, ki bi bili potrebni za zagotovitev popolnega izvajanja Uredbe. Zato je Evropska komisija vse države članice pozvala, naj takoj ukrepajo in začnejo uporabljati predpise, ki temeljijo na znanosti, njihov cilj pa je visoka stopnja trajnosti.

Ob tem je komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki povedala, da so imele države članice na voljo več kot tri leta, da bi se pripravile in pričele izpolnjevati pravila. Dodala je, da je težko sprejeti dejstvo, da države članice danes niso pripravljene ali zmožne izvajati niti dogovora iz leta 2006. Obrazložila je še, da je stanje staležev rib v Sredozemlju zelo zaskrbljujoče. Zato moramo takoj obrniti trend netrajnostnih ribolovnih praks ter siromašenja morskih virov. Da bo to doseženo, je potrebno prevzeti odgovornost ter spoštovati dogovorjena pravila.

Vir: Evropski parlament; Foto: openphoto.net