Zahtevek po večjem nadzoru na področju sintezne biologije

Testbiotech je v okviru Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti sprožil akcijo za podpis mednarodnega poziva, preko katerega zahtevajo strožje zakonske predpise za področje proizvodov iz sintezne biologije.

Kot so pojasnili, je do poziva pripeljalo dejstvo, da tehnologija že omogoča ustvarjanje umetnih oblik življenja, zaradi česar je potrebno zagotoviti podlago, ki bo zagotovila višje standarde varovanja zdravja ljudi in okolja.

Po njihovem mnenju je potrebno preprečiti sproščanje sinteznih organizmov v okolje ter podjetja, ki se s temi tehnologijami ukvarjajo, podvreči stalnemu in učinkovitemu nadzoru.

S samo pobudo želijo spodbuditi širšo javnost k razpravi, seznam podpisnikov pa nameravajo izročiti institucijam kot so Združeni narodi.

Več o pobudi in podpisovanju le-te lahko izveste na spletnem naslovu www.testbiotech.org.