Zasedanje v Bonnu poteka uspešno

V Bonnu ta čas potekajo pogajanja držav pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Države naj bi konstruktivno pristopile k procesu, s sicer znanimi stališči, a pripravljenostjo, da se le-ta zbližujejo.

V razpravah je eno izmed ključnih vprašanj financiranje boja proti podnebnim spremembam in drugim povezanim problemom ter tudi hitro financiranje držav v razvoju.

EU je že pred zasedanjem obljubila, da bo podala vnaprejšnje poročilo o poteku hitrega financiranja državam v razvoju. Tako je v Bonnu organizirala dogodek z naslovom EU izpolnjuje svoje zaveze za hitro financiranje boja proti podnebnim spremembam v državah v razvoju. Namen dogodka je bil osvestiti širšo javnost o projektih, ki na tem področju že potekajo.

Na tem dogodku je EU objavila tudi dokument o svojem hitrem financiranju, ki kaže, da bodo obljube za naslednja tri leta celo presežene, saj se je znesek z 7,2 milijarde evrov povečal na 7,55 milijarde.

EU je po koncu dogodka le-tega ocenila za uspešnega, hkrati pa izrazila željo, da bi poročilo, podano decembra letos v Cancunu, okrepilo vlogo EU v samih pogajanjih.

Vir: Novinarsko središče EU