Ekološko kmetovanje v porastu

kmetijstvo-v-eu_tEvropska komisija je objavila poročilo o ekološkem kmetovanju v Evropski uniji, ki je leta 2008 zavzemalo okrog 4,3% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v EU. Slovenija, kjer je ekološkemu kmetovanju namenjenih 6,1% zemljišč, je nad povprečjem EU.

Ekološko kmetovanje je sicer najbolj razvito v Avstriji, na Švedskem in v Estoniji, skupno pa se v EU z ekološkim kmetovanjem ukvarja 197.000 ali 1,4% kmetij. Kljub napredku pa ekološki sektor še vedno predstavlja le okrog 2% vseh izdatkov evropskih potrošnikov za hrano.

Poročilo je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf