Enostavnejše spremljanje porabe goriva za manjše onesnaževalce

V petek je Evropska komisija sprejela regulativo, ki omogoča uporabo orodja za ocenjevanje porabe goriva malih letalskih operaterjev in kot taka predstavlja del sistema prodaje emisij v EU. Orodje je razvila Evropska organizacija za varnost zračne navigacije, omogoča pa letalskim operaterjem z malo leti in emisijami, da uporabijo enostavne monitoringe za spremljanje.

Orodje je na voljo za »male onesnaževalce«, torej tiste letalske operaterje, ki imajo malo letov v letu ali pa prispevajo le malo emisij ogljikovega dioksida na letni ravni. Tem bo uporaba orodja omogočila, da se bo zmanjšalo število administrativnih zadev, prav tako pa jim bo omogočilo ustvarjanje modela porabe goriva, kar pomeni, da jim ne bo potrebno več meriti porabe pri vsakem letu.

Evropska komisarka, Connie Hedegaard, je ob tem dejala, da razvoj in sprejem tega orodja dokazujeta kako lahko sodelovanje in primeren pristop koristita tako podjetjem kot tudi podnebju.

Vir: Evropska komisija