Evropska agencija za okolje o pomenu gorskih ekosistemov

Evropska agencija za okolje je na svoji spletni strani objavila nekatere ugotovitve, povezane z gorskimi ekosistemi v Evropi. Kot so zapisali, so ti ekosistemi ključni za regulacijo našega podnebja in vodnih krogov.

Kljub temu pa so vedno bolj ogrožani zaradi različnih faktorjev, med drugim intenzivnejšega kmetovanja, razvoja različnih infrastruktur, netrajnostnega izkoriščanja ter podnebnih sprememb.

Tako ugotavljajo, da je za vzdrževanje teh ekosistemov nujno določiti učinkovite politike in različne akcije, tako na lokalnem kot tudi regionalnem nivoju. Te politike in akcije morajo biti zlasti usmerjene na urejanje prej omenjenih področij, ki še posebej intenzivno ogrožajo za nas zelo pomembne gorske ekosisteme.

Foto: Earth explorer, CC