Napredek na področju nevarnih kemikalij

Evropska zakonodaja REACH, ki ureja področje kemikalij, naj bi prinašala dobre rezultate. Ključni vidik te zakonodaje je identifikacija ter upravljanje nevarnih snovi (snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost) in njihovo nadomeščanje, kjer je to mogoče. Podpredsednik Evropske komisije, Tajani, ter Evropski komisar za okolje, dr. Janez Potočnik, sta že v marcu izrazila odločenost, da se delo na področju teh snovi pospeši.

Danes pa sta taista dva naredila še en korak naprej – tako sta pisala ministrom držav članic EU in jih opozorila na potrebo po skupnih naporih, ki so potrebni za dosego ciljev, ki jih zastavlja REACH. Komisija v tem kontekstu tudi pripravlja seznam teh nevarnih snovi, pri čemer je bilo v marcu 2010 na seznamu 29 takšnih snovi, dodali so jih še 8 od tedaj, po novem cilju pa naj bi jih do leta 2012 bilo kar 106. To pomeni, da bo sodelovanje posameznih držav članic ključno.

Vir: Evropska komisija