Fleksibilnost na področju gensko spremenjenih organizmov

Včeraj je Evropska komisija predlagala, da se državam članicam EU omogoči samostojno odločanje o dovolitvi, omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih organizmov na njihovem ozemlju ali delu le-tega. To dovoljenje bi državam članicam omogočilo večjo fleksibilnost, pri čemer pa bi se lahko upoštevalo posamezne lokalne, regionalne in nacionalne pogoje.

S tem korakom želi Komisija Evropejcem sporočiti, da upošteva njihove pomisleke ter hkrati pokazati, da ne glede na skupne politike, državam članicam omogoča, da upoštevajo lastne ideje, skrbi in drugo. Pojasnili so tudi, da so pretekle izkušnje pokazale, da potrebujejo države članice več fleksibilnosti, v kolikor želijo ugotoviti, kaj naj naredijo na področju sobivanja teh in drugih organizmov.

Vir: Evropska komisija