Komisija o pravicah do emisij

Evropska komisija je v prejšnjem tednu določila število pravic do emisij, ki bodo na voljo do leta 2013, ko se začne obdobje trgovanja 2013-2020. Gre za določila, ki bodo urejala sistem EU za trgovanje z emisijami, določili pa so 1,9 milijona pravic. Številka sicer ni dokončna, saj temelji na sedanjem stanju in odraža številke, ki veljajo v obdobju 2008-2012.

Septembra bo Komisija objavila prilagojeno zgornjo mejo števila pravic do emisij, ta pa naj bi že vključevala nove sektorje in pline po letu 2013. Zgornja meja števila pravic do emisij za leto 2013 je bila določena v skladu z določbami revidirane direktive o trgovanju z emisijami, ki se uporablja za obdobje 2013-2020.

Vir: Evropska komisija