Minister za okolje in prostor v Moskvi

Včeraj se je v Moskvi pričela 15. Konferenca ministrov, odgovornih za prostorsko/regionalno planiranje (CEMAT), na kateri se mudi tudi slovenski minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić. Na konferenci bodo govorili o rezultatih dela ruskega predsedovanja v obdobju 2007-2010, sprejeli pa bodo tudi različne dokumente – osnutek Moskovske deklaracije, osnutek resolucije »Vloga osnovnih funkcij pri zagotavljanju trajnostnega razvoja evropske celine«, »Pan evropska listina o dediščini podeželja za trajnostni razvoj« ter »Organizacija 16. Konference ministrov odgovornih za prostorsko/regionalno načrtovanje«.

Dr. Žarnić na konferenci aktivno sodeluje pri razpravi o Moskovski deklaraciji s prispevkom o vlogi prostorskih politik pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in kohezivnosti evropskega prostora. V tem okviru bo opozoril na potrebo po skupni aktivnejši vlogi CEMATa pri udejanjanju načela celovitega razvojnega pristopa ter predlagal, da se v programu za triletno obdobje med aktivnosti CEMATa vključijo različne aktivnosti, ki pomagajo pri zasledovanju ciljev.

Po tem srečanju bo predsedovanje prevzela Francija.