Od odpadkov do energije

V teh dneh lahko beremo o projektu »Solbiopolysy«, katerega glavna cilja sta vpeljava inovativne tehnologije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Projekt sofinancira Evropska unija, sodeluje pa šest partnerjev iz štirih evropskih držav, med drugim tudi Slovenija, za katero sodelujejo Čisto mesto Ptuj d.o.o., Univerza v Novi Gorici in ZRS Bistra Ptuj.

Pri projektu želijo priti do rešitve, ki bo omogočala kombinirano uporabo deponijskega plina ter sončne energije za proizvodnjo elektrike. V ta namen bodo tehnologijo Solbiopolysy preizkusili na pilotni napravi, ki jo bodo postavili na komunalno odlagališče Brstje pri Ptuju (ki je trenutno v sanaciji).

Pilotna naprava naj bi pri tem bila zelo prijazna do okolja, saj zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in ne povzroča dodatnega onesnaževanja. Sistem, v kolikor bo uspešen, je možno nadgraditi za izkoriščanje toplotne energije za ogrevanje in hlajenje.

Vir: bistra.si, Foto: freeimages.co.uk