Otroci so spoznavali EU in biotsko raznovrstnost

Med 20. in 29. julijem je predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju s Carinsko upravo RS podprlo izvedbo delavnic za otoke, ki so se udeležili poletnih taborov Zveze prijateljev mladine Slovenije v Pacugu, Kranjski gori ter na Pohorju.

Z evropskimi dnevi na poletnih taborih so želeli mlade seznaniti z Evropsko unijo, njenim delovanjem ter osvetliti prizadevanja EU in tudi Slovenije na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Kot je znano, mednarodna trgovina z rastlinskimi in živalskimi vrstami predstavlja veliko nevarnost za obstoj mnogih vrst, nekatere izmed njih pa so celo že na pragu izumrtja. V EU se proti temu borijo z mnogimi konvencijami in predpisi, med drugim tudi s konvencijo CITES, ki ščiti več kot 34 tisoč vrst, pa naj gre za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih.

Za spoštovanje CITESa v Sloveniji skrbi tudi Carinska uprava, ki na letališčih večkrat zaseže kakšno vrsto. Tako so lahko otroci videli nekatere izmed “spominkov”, ki si jih ljudje prinesejo iz potovanj – lupine školjk ter polžev, korale, izdelke iz slonovine, kože plazilcev in mnoge druge.

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji