Posvet o predpisih glede vplivov na okolje

Evropska komisija je sprožila javni posvet na temo predpisov EU o presoji vplivov na okolje. Direktiva, ki ureja to področje, je bila namreč sprejeta pred 25 leti in bi jo bilo potrebno sedaj posodobiti glede na spremembe tako v zakonodaji kot tudi v politikah ter praksah EU.

Javni posvet se nanaša na različna vprašanja v tej povezavi. Med ta vprašanja spada na primer predhodno preverjanje projektov za presojo vplivov na okolje, kakovost postopka presoje, uskladitev zahtev glede presoje vplivov med državami članicami, čezmejne težave v primeru projektov, ki vključujejo več članic, vloga okoljskih organov ter razvoj sinergije z ostalimi politikami, ki zadevajo EU (na primer glede podnebnih sprememb ter biotske raznovrstnosti).

Komisija je tako k debati povabila vse državljane, organizacije in druge zainteresirane, da podajo svoje mnenje o tematiki. Svoje prispevke, mnenja ter predloge naj tako tisti, ki želi sodelovati, pošlje do 24. septembra tega leta.

Vir: Evropska komisija