Projekt Bober za učinkovitejše napovedovanje izrednih vremenskih razmer

projekt-boberAgencija RS za okolje je v sodelovanju z ministrom za okolje, dr. Rokom Žarnićem, in ministrom pristojnim za javno samoupravo, dr. Henrikom Gjerkešem, ta teden prvič predstavila enega največjih okoljskih projektov v Sloveniji. Projekt Bober (Boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve), ki je del Operativnega programa Evropske unije za razvoj okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013, predvideva nadgradnjo informacijskega sistema, kar bi omogočilo večjo poplavno varnost, varno preskrbo z vodo, napovedovanje suše in boljše možnosti za razvoj posameznih gospodarskih panog, kot so kmetijstvo, živilska industrija, energetika in promet.

V okviru projekta, ki ga bo ARSO izvajala do leta 2015, naj bi obnovili stara merilna mesta ter zgradili nova, posodobili pa bodo tudi računalniško infrastrukturo. 33 milijonov evrov vredni projekt bo večinoma (85%) financiran iz kohezijskega sklada, preostala sredstva pa bo zagotovila država. Največji zalogaj predstavlja postavitev dodatnega vremenskega radarja (2,5 milijona evrov) na hribovitem predelu Pasje ravni za potrebe zahodne Slovenije. Projekt, ki so ga na ARSO pripravljali od leta 2005, je zeleno luč dobil lani maja.