Nov del RCERO Ljubljana

Včeraj je v Ljubljani potekala otvoritev čistilne naprave za čiščenje izcednih voda, zgrajene v okviru kohezijskega projekta »RCERO Ljubljana«. Gre za projekt, ki ureja področje ravnanja z odpadki in je sofinanciran s strani EU. RCERO Ljubljana naj bi reševal potrebe ravnanja z odpadki 414.000 prebivalcev te regije.

Otvoritve se je udeležil tudi minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, ki je kot slavnostni govorec poudaril, da bo omenjeni projekt pomembno prispeval k ciljem trajnostnega razvoja z zmanjšanjem količine odpadkov na odlagališču, manjšimi emisijami v tla, manjšimi emisijami metana ter ogljikovega dioksida v zrak, s čimer se upoštevajo zahteve Kjotskega sporazuma.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor