Sušno obdobje povzroča težave z vodo

Včeraj so iz celjskega javnega podjetja Vodovod-kanalizacija na uporabnike pitne vode, oskrbovane iz zajetja Kapelca na Lipi pri Frankolovem, naslovili prošnjo, da omejijo uporabo te vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno.

Omenjeno priporočilo velja za naselja Lipa pri Frankolovem, Dol pod Gojko, Beli Potok, Lindek, Rakova steza, Zabukovje, Stražica, Straža pri Novi Cerkvi, Straža pri Dolu, Novake in Trnovlje pri Socki. Kot so pojasnili, je ta ukrep nujno potreben zaradi močne suše, ki zmanjša izdatnost vodnih virov.

Ob tej priložnosti želimo tudi pri Društvu Planet Zemlja opozoriti, da je sušno obdobje prišlo, zaradi česar je pomembno, da se z vodo ravna še odgovorneje kot sicer.