Urejanje porečja Dravinje

Včeraj sta minister za okolje in prostor, dr. Roko Žarnić, in županja Slovenske Bistrice, Irena Majcen, podpisala pogodbo za sofinanciranje projekta Celovitega urejanja porečja Dravinje. S tem se je projekt “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje” uvrstil v operativni program razvoja okoljske ter prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013.

Pri omenjenem projektu bodo izgradili kanalizacijsko omrežje ter čistilne naprave na območju občine Slovenska Bistrica. S tem želijo urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, pri čemer gre za območja, ki morajo biti urejena v skladu z evropskimi direktivami. To pomeni, da bo projekt omogočil zmanjšan vpliv na okolje, ohranjanje naravnih virov ter ekosistemov in nenazadnje izboljšanje stanja tamkajšnjega prebivalstva.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor