Uspešno srečanje o interpretaciji dediščine in kulturni identiteti

Kot smo poročali, se je v Cerkljah na Gorenjskem v preteklih dneh odvijalo mednarodno srečanje, posvečeno interpretaciji dediščine in kulturni identiteti.

Po konferenci so nam povedali, da so ključne ugotovitve, do katerih so na srečanju prišli precej zanimive in koristne. Tako so udeleženci iz drugih držav izpostavili mnenje, da je Slovenija izredno bogata država z raznovrstno dediščino, da se delo tukaj obrestuje, hkrati pa so izrazili presenečenost nad znanjem, ki ga premorejo sami ponudniki dediščine o interpretaciji.

V nadaljevanju so tudi ugotovili, da na tem področju manjka generalnih tem oziroma zaključenih zgodb, sta jim pa bili všeč skromnost in kaotičnost v tej povezavi. S tem so se tudi potrdile domneve gostiteljev, da je problem v sami informiranosti ter označbah dediščine.

Foto: Tanja Gobec

Foto: Tanja Gobec

V tem kontekstu je zanimivo in pomembno dejstvo tudi to, da ima Slovenija v vodilnih organih evropske mreže kar tri predstavnike, ki zastopajo tako stroko kot tudi stran nevladnih organizacij. Gre za Marjeto Keršič Svetel, mag. Borisa Deanoviča in Lili Mahne.