Več gensko spremenjene koruze v EU

Evropska komisija je danes izdala dovoljena za 5 vrst gensko spremenjene koruze ter eni izmed gensko spremenjenih vrst koruze podaljšala dovoljenje. Vrste, ki so do dovoljenja prišle, je pozitivno ocenila Evropska agencija za varnost hrane, hkrati pa so na njih izvedli vse postopke, ki jih zakonodaja EU tudi zahteva.

Dovoljenja veljajo 10 let, z njimi pa se dovoljuje uporaba te koruze za prehrano, krmo, uvoz in predelavo, ne dovoljuje pa gnojenja. Vsi izdelki, ki bodo narejeni iz gensko spremenjene koruze bodo morali slediti strogim pravilom EU na tem področju, ter hkrati upoštevati pravila za označevanja in sledljivosti teh izdelkov.

Vir: Evropska komisija