Več obnovljivih virov energije

Evropska komisija je objavila poročilo, v katerem so prikazani podatki o obnovljivih virih energije. Poročilo tako kaže, da je v letu 2009 v EU27 kar 62% generirane nove energije izhajalo iz obnovljivih virov energije. Delež se je povečal iz 57% v letu 2008.

Največji delež gre tudi tokrat pripisati vetrni energiji, ki predstavlja kar 38% vsega – njena zmogljivost je bila tako 10.2GW od celotnih novih 27.5 GW. Podatki so tako pokazali, da je kar 19,9% porabljene energije v lanskem letu v Evropi prišlo iz obnovljivih virov. Od tega je največ prispevala vodna energija (11,6%), sledi veterna (4,2%), energija iz biomase (3,5%) in solarna energija (0,4%).

Vir: Evropska komisija