Bioplinarna Perutnine Ptuj

V časih, ko moramo vsi ozavestiti pomen spoštljivega odnosa do okolja in narave, je dobrodošlo (tudi nujno), da začno na okolju prijazen način ravnati tudi podjetja. Kot so pred dnevi sporočili iz podjetja Perutnina Ptuj so v zadnji fazi gradnje bioplinarne, kar predstavlja še en korak več k boljši energetski samozadostnosti ter naprednemu upravljanju s sekundarnimi surovinami v družbi.

Kot so povedali, je projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, celoten projekt pa jih bo stal 6 milijonov evrov, ki naj bi se jim povrnili v desetih letih. Po besedah dr. Romana Glaserja, predsednika uprave ter generalnega direktorja Perutnine Ptuj, se zavedajo, da nosijo največjo odgovornost do potrošnikov in okolja, pri čemer to, da se tega zavedajo, dokazujejo s svojimi dejanji ter okoljskimi certifikati in certifikati kakovosti.

Podjetje je tako v svoji filozofiji razvoja že sprejelo koncept »zero waste«, kar pomeni, da v svojih procesih maksimirajo racionalno rabo vseh surovin ter energije. Odpadni material postane sekundarna surovina, ki jo dalje koristijo. Kot so povedali, te surovine že uporabljajo v nadaljnjih procesih, na primer v proizvodnem procesu pri Tovarni proteinskih koncentratov, za enako zadevo pa bo šlo tudi pri Bioplinarni Draženci.

Foto: Alex Marshall, Clarke Energy; GNU licenca