Dan ekološkega kmetijstva

soncnica-tDanes je na gornjeradgonskem sejmišču dan ekološkega kmetijstva, na sejmu AGRA bodo tako med drugim predvajali tudi film Hrana, d.d., dokumentarec o tem, kaj sploh jemo. Marsikdo še vedno ne ve, kaj ekološko kmetovanje sploh pomeni. Če povemo na preprost način – gre za kmetijstvo, ki prideluje živila na tak način, da še vedno spoštuje zakone narave. Tako se pri tej vrsti pridelovanja hrane trudijo, da bi človek čim manj posegal v naravo, hkrati pa za na mizo porabnikov ponudil kakovostna in dobra živila.

Pri tem so na primer podane zelo stroge omejitve glede uporabe pesticidov, nujna je izbira živali in rastlin, ki so prilagojene na dotično okolje in jim le-to tudi najbolj ustreza, ter še mnoge druge. Ekološko kmetijstvo je dejansko odziv na negativne posledice, ki jih intenzivno kmetijstvo in kmetijstvo, ki ne upošteva narave, povzročata okolju.

V Evropski uniji je to področje tudi že precej urejeno. Tako je temu namenjena posebna uredba, ki določa pogoje za ekološko pridelavo ter tudi zahteva posebno označevanje živil, ki ekološkemu kmetijstvu ustrezajo.

V Sloveniji je pred več kot desetletjem tudi že nastala Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, ter poseben register ekoloških kmetij, po katerem kmetijam, ki ustrezajo pogojem, izda certifikat o pristnosti in neoporečnosti njihovih izdelkov.

Vir: EU