Delež obnovljivih virov raste: najuspešnejša Portugalska

vetrna-energijaPortugalska je v petih letih skoraj potrojila delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov, ki bo do konca leta 2010 znašal že 45 odstotokov. Po poročanju svetovnih medijev gredo zasluge za tak napredek predvsem povečanju deleža vetrne energije. Portugalska se tako v svetu uvršča na tretje mesto – za Islandijo in Dansko – po proizvodnji celotne energije iz obnovljivih virov, pri čemer ni upoštevana energija pridobljena iz hidroelektrarn.

V Sloveniji je delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije 28-odstoten, v skladu z evropskimi predpisi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov pa ga bo treba do leta 2020 povečati na 42 odstotkov. Poleg tega nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 določa, da mora Slovenija do leta 2020 doseči najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni bruto uporabi energije.