Društvo Morigenos bo spremljalo stanje morja

V torek so iz Krajinskega parka Strunjan sporočili, da bodo odslej morje in obalo omenjenega parka spremljali ter ugotovitve tudi sistematično beležili člani društva Morigenos. Javni zavod Krajinski park ter društvo Morigenos sta namreč podpisala pogodbo, po kateri do konca oktobra omenjeno društvo opravlja pregled stanja morja na tem območju.


Pogodbo o sodelovanju sta podpisala direktor Javnega zavoda Strunjan mag. Marko Starman in predstavnica društva Morigenos Polona Kotnjek, Foto: Zdravko Primožič / FPA

Do podpisa pogodbe je prišlo, ker Zavod do konca leta 2010 ostaja brez plovila za opravljanje terenskega dela v morskem delu parka. Konec leta bodo plovilo kupili v okviru projekta Climaparks, dotlej pa jim bo pri delu pomagalo društvo Morigenos, ki je tudi že sedaj prostovoljno sodelovalo z zavodom. S to pogodbo pa sodelovanje postaja uradno, kar prinaša pozitivne posledice za spremljanje stanja na morju.

Kot je povedala predstavnica društva, Polona Kotnjek, med najpogostejše kršitve varstvenih režimov prištevajo polaganje mrež, zasidranje, kjer ni dovoljeno ter tudi glisiranje preblizu obalnega dela.

Vse to naj bi izhajalo iz povečanega števila plovil ter tudi iz neosveščenosti ljudi – tako bodo člani društva kršiteljem delili tudi brošure, ki bodo opisovale pravila vedenja v parku, ob neupoštevanju pravil pa bodo tudi obveščali pristojne službe. Med njihove naloge pa bo spadalo tudi beleženje prisotnosti živalskih vrst ter morebitnih posebnosti na morskem in obalnem območju parka.