Kakšna bo okoljska politika EU v prihodnjih letih

eu-zastavaEvropska komisija je nedavno objavila pregled okoljske politike za leto 2009, v katerem so predstavljena tudi ključna vprašanja za leto 2010 in naprej. Štiri prednostna področja, ki jih v pregledu navaja Evropska komisija, so podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, okolje in zdravje ter naravni viri in odpadki.

V pregledu najdemo tudi podatek, katere ukrepe so na okoljskem področju sprejele posamezne države članice. Gre za številne zelene pobude, ki so del ciljev strategije Evropa 2020.