Odpravimo nelegalno odlaganje odpadkov!

Ministrstvo za okolje in prostor je pričelo z akcijo, s katero bodo ozaveščali javnost o nelegalno odloženih odpadkih. Tako so sredi avgusta po Sloveniji namestili 75 plakatov, ki spodbujajo k nadaljevanju akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Tako so se navezali na omenjeno akcijo, in pričeli z zahvalo nagovarjati ljudi, ki pravilno ravnajo z odpadki ter hkrati prikazovati, kakšne so posledice nelegalno odloženih odpadkov.

Kot so še zapisali, se smatrajo za tiste, ki so dolžni ozaveščati ljudi o pravilnem ravnanju z odpadki. Dejstvo je namreč, da prinašajo odpadki, ki so odvrženi nelegalno, negativne posledice za okolje ter kakovost življenja vseh prebivalcev nekega območja. Prav tako je nelegalno odlaganje odpadkov kaznivo dejanje, ki ga bi bilo potrebno odpraviti v celoti.

Foto: Lucija Kac