Pravilno ravnajmo z odpadnimi baterijami

Danes se je pričela nacionalna ozaveščevalna kampanja “Vrni baterije brez energije”, v okviru katere bodo skoraj tretjini slovenskih gospodinjstev razdelili 200.000 škatlic za zbiranje odpadnih baterij na domu. Razdeljevanje škatlic bo potekalo v vseh 12 megamarketih Interspar po Sloveniji, prav tako pa bo nekaj škatlic priloženih nekaterim časopisom, revijam in drugim medijem.

Pobudnik omenjene akcije je Interseroh d.o.o., ki bo kampanjo izvedel skupaj z Varto, nemškim proizvajalcem baterij ter podjetjem Emma d.o.o., slovenskim proizvajalcem elektronskih sveč Vestina, z namenom ozaveščanja slovenske javnosti o tem, kako je potrebno ravnati z baterijami, ki so prenehale delovati oziroma so “za v smeti”.

Brezplačno razdeljevanje v Intersparih bo potekalo danes in jutri, od 9. do 21. ure na vhodih v omenjene centre. V okviru kampanje pa bo danes tudi pričela delovati spletna stran www.vrni-baterije.si.

Kot pojasnjujejo pri družbi Interseroh, z recikliranjem odpadnih baterij ohranjamo naravne vire ter električno energijo. Tudi zato je pomembno, da se odpadne baterije zbira in nato odda na takem mestu, ki je za to primerno. Izrabljene baterije so namreč primorani sprejemati na vseh prodajnih mestih, kjer prodajajo baterije, ne glede na to, kjer so le-te bile kupljene. Glede na to, ne bi smelo biti izgovorov, zakaj nekdo še vedno meče odpadne baterije v navaden koš in tako škodi naravi.

Foto: Túrelio, CC