Skrivno življenje Hraškega mokrišča

Včeraj so v avli Ministrstva za okolje in prostor otvorili razstavo dokumentarne fotografske razstave “Skrivno življenje Hraškega mokrišča”. Avtorji razstavljenih fotografij so Viktor Luskovec, Dejan Grohar, Anže Kacin ter Tone Trebar, ogledate pa si jo lahko vse do 17. oktobra 2010.

Razstavljenih je več kot 50 fotografij, na katerih je predstavljena bogata življenjska raznolikost Hraškega mokrišča pri Smledniku. Omenjeno mokrišče je velika naravna dediščina, zaradi česar je ta predel tudi uvrščen v mrežo zavarovanih območij Natura 2000.

Gre za edinstven habitat, kjer biva več deset vrst ptic, dvoživk, žuželk in sesalcev, med katerimi je veliko redkih in ogroženih vrst, ki jim le-to območje nudi oazo preživetja.