V kmetijstvu so še rezerve

V okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni je Ministrstvo za okolje in prostor pred nekaj dnevi organiziralo okroglo mizo o upravljanju voda in kmetijstvu. Kot je dejala dr. Irena Rejec Brancelj, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, so prednostna področja upravljanja voda varstvo vodnih virov za pitje, ohranjanje vodnih ekosistem ter preprečevanje onesnaženja iz komunalnih odpadnih voda in z nevarnimi snovmi iz različnih virov, med drugim tudi kmetijskih.

V imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo ter prehrano sta spregovorila dr. Boštjan Kos in Darko Simončič, ki sta poudarila pomen usklajenosti načrtov obeh ministrstev ter sodelovanja in podpore s strani kmetijstva. Glede tega je Janez Sušin iz Kmetijskega inštituta pojasnil, da je kmetijstvo že veliko storilo na področju zmanjšanja uporabe nitratov, da pa obstajajo še nekatere rezerve, ki jih bo potrebno izkoristiti.

Ob koncu so izpostavili še napore za prihodnost, pri čemer so povedali, da Ministrstvo za okolje in prostor v septembru pripravlja osem regionalnih srečanj z deležniki iz različnih področij, kjer bodo pregledali strokovne podlage ter oblikovali poglede na rešitve v načrtu upravljanja voda. Te poglede bo Ministrstvo kasneje tudi upoštevalo in jih tako vključevalo v načrt.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor