Civilna iniciativa za nujno spremembo Zakona o zaščiti živali

lajkaPobuda civilne iniciative za novi Zakon o varstvu in proti mučenju živali je naletela na velik odziv v javnosti. Do sedaj je bilo v podporo nujnim spremembam obstoječe zakonodaje na tem področju zbranih preko 28.000 podpisov. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da mora Slovenija kot sodobna civilizirana država, ki je članica Evropske unije, dvigniti standarde tudi na področju varstva živali. Sedaj veljavna zakonodaja je na tem področju preveč ohlapna, nedorečena in žal se niti sankcije, ki jih zakonodaja omogoča, v praksi ne izvajajo.

Podpisi so se zbirali na številnih lokacijah, saj je bil odziv na prošnjo civilne iniciative presnetljivo dobro sprejet. Po naši evidenci pa mape s podpisi z vseh zbirnih mest še niso bile predane in pričakujemo, da je odziv še veliko boljši, kot kažejo do sedaj prešteti podpisi.

Zato naprošamo vse subjekte, ki so omogočili zbiranje, pa še niso predali map z zbranimi podpisi, naj to čim prej storijo, da bomo lahko dobili končno sliko tega projekta. Mape naj pošljejo prorektorici za študijske zadeve Univerze v Mariboru, prof. dr. Mejri Festić.

Vsem podpisnikom in zbiralcem podpisov se iz srca zahvaljujemo, vsak od vas je dodal svoj kamenček v mozaik lepšega in prijaznejšega sveta za živali.

Avtor: Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka