Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

Združeni narodi so leta 1994 današnji dan razglasili za mednarodni dan zaščite ozonske plasti. V letošnjem sporočilu je generalni sekretar ZN, Ban Ki-moon, zapisal, da letos ta dan osvetljuje centralno vlogo dobre vlade pri doseganju okoljskih ciljev.

Kot je pojasnil, uspešni okoljski dogovori zahtevajo širok okvir, jasne cilje in postopen pristop k implementaciji. Kot dober primer tega je izpostavil Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč. Omenjeni protokol je namreč lani bil univerzalno ratificiran, in je kot tak lep primer postopne gradnje in doseganja ciljev.

V nadaljevanju je tudi dodal da, leta 1987, ko je bil protokol podpisan, si vlade niso predstavljale, kako bodo opustili substance, ki škodijo ozonski plasti. A močna nacionalna in globalna zavezništva so pripeljala do zmanjšanja proizvodnje in porabe več kot 98 % škodljivih sredstev v državah podpisnicah.

Ob koncu je podpisnice Montrealskega protokola še pozval, naj tudi v nadaljnje gradijo na tem modelu in raziskujejo sinergije, ki bi lahko pomagale tudi pri ostalih okoljskih izzivih, še posebej podnebnih spremembah.

Vir: Združeni narodi, na sliki: molekula ozona