Nova Uredba na področju okoljskih dajatev

Vlada RS je včeraj na seji spregovorila tudi o nekaterih okoljskih zadevah, med drugim tudi o okoljski dajatvi ter njeni ureditvi. V tej povezavi so sprejeli tudi Uredbo, ki bo problematiko uredila, v veljavo pa bo stopila že s prvim novembrom.

Z novo Uredbo bo višina okoljske dajatve, ki jo prejmejo občine, odvisna od razmerja odloženih ter zbranih komunalnih odpadkov. Dajatev bo tako izračunana glede na poslane podatke, ki jih bodo občine morale sporočati ministrstvu za okolje in prostor, o količini tako zbranih kot tudi odloženih odpadkov. Ministrstvo bo nato izračunalo pripadajočo okoljsko dajatev ter seznam o zneskih objavilo na svojih spletnih straneh.

Poleg omenjene Uredbe je vlada včeraj sprejela tudi poročilo o spremljanju izvajanja operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, v obdobju do leta 2012, v katerem so ugotovili, da so se lani izpusti toplogrednih plinov v svetu zmanjšali. Zaradi tega bo Slovenija kjotski protokol presegla manj, kot je bilo doslej mišljeno. Po tej ugotovitvi so v Vladi znižali oceno sredstev, ki bodo potrebna za nakup emisijskih pravic na mednarodnem trgu. Natančen znesek pa naj bi bil znan ob koncu programskega obdobja, torej leta 2012.