O okoljski politiki Slovenije

V petek se je na Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije mudil Brendan Gillespie, vodja oddelka za okoljsko učinkovitost in stanje okolja Direktorata za okolje pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Gillespie bo vodil proces priprave Presoje učinkovitosti okoljske politike Slovenije, za kar se je Slovenija tudi odločila, da želi izpeljati.

Publikacijo, v kateri bo podana ocena, bodo pripravili v sodelovanju s pripravljalci zakonodaje in drugih političnih instrumentov, na podlagi podatkov o stanju okolja ter tudi s pomočjo predstavnikov lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in gospodarstva.

Po besedah Gillespia je glavni cilj dokumenta kritična presoja okoljske politike Slovenije kot celote, v povezavi s tem pa še cilje ter dosežke. Na podlagi ugotovljenega bodo predlagali tudi pripravo politik ter ukrepov, ki bi lahko izboljšali rezultate.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor